วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

เช่าโฮสติ้ง / จดโดเมน


สำหรับท่านที่ต้องการเช่าโฮส หรือจดโดเมน
กรุณาส่งข้อมูลมาได้ที่
webmaster@jarungjai.com ดังนี้

subject : ขอเช่า จรุงใจ โฮสติ้ง / จดโดเมนเนม
  1. โดเมนเนม ที่ต้องการ :
  2. ผู้เช่า (ภาษาอังกฤษ) :
  3. ที่อยู่ (ภาาษอังกฤษ) : 
  4. อีเมล์ :
  5. เบอร์โทร :

ไม่มีความคิดเห็น: