วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2556

ราคา ค่าบริการ


จดทะเบียนโดเมน

  • โดเมนละ 400 บาท ต่อปี
  • .COM , .NET , .ORG
ค่าบริการโฮสติ้ง + โดเมนเนม
  • 1,400 บาท ต่อปี
  • พื้นที่วางเวปไซต์ 1 GB

ไม่มีความคิดเห็น: